Nghĩa của từ: precision delay line

* mt.
tuyến trễ chính xác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error