Nghĩa của từ: predesigned

*
cho trước, thiết lập trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

predesigned
- cho trước, thiết lập trướcĐộng từ BQT - Android App