Nghĩa của từ: primal problem

* đs.
bài toán nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App