Nghĩa của từ: principal fibre bundle

* top.
không gian phân thớ chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App