Nghĩa của từ: principal formula

* log.
công thức chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App