Nghĩa của từ: print cycle

* mt.
chu trình in

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App