Nghĩa của từ: print order

* mt.
lệnh in

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App