Nghĩa của từ: probability density

*
mật độ xác suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App