Nghĩa của từ: production model

* kt.
mô hình sản xuất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App