Nghĩa của từ: production process

* kt.
quá trình sản xuất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App