Nghĩa của từ: program parameter

* mt.
tham số chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App