Nghĩa của từ: programme parameter

* mt.
tham số chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App