Nghĩa của từ: projective connection

* hh.
liên thông xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App