Nghĩa của từ: projective curvature tension

* hh.
tenxơ độ cong xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App