Nghĩa của từ: projective structure

* top.
cấu trúc xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App