Nghĩa của từ: proof theory

* log.
lý thuyết chứng minh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App