Nghĩa của từ: pseudo-order

* mt.
giả lệnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudo-order
- (máy tính) giả lệnhĐộng từ BQT - Android App