Nghĩa của từ: pseudo-sentence

* log.
giả câu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudo-sentence
- (logic học) giả câuĐộng từ BQT - Android App