Nghĩa của từ: pseudodonorm

* gt.
giả chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudodonorm
- (giải tích) giả chuẩnĐộng từ BQT - Android App