Nghĩa của từ: pseudomanifold

* top.
giả đa tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudomanifold
- (tô pô) giả đa tạpĐộng từ BQT - Android App