Nghĩa của từ: pseudovector

* hh.
giả vectơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pseudovector
- (hình học) giả vectơĐộng từ BQT - Android App