Nghĩa của từ: psi-function

* gt.
hàm psi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

psi-function
- (giải tích) hàm psiĐộng từ BQT - Android App