Nghĩa của từ: pulsatance

* vl.
tần số góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pulsatance
- (vật lí) tấn số gócĐộng từ BQT - Android App