Nghĩa của từ: pulse bus

* mt.
xe xung lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App