Nghĩa của từ: pulse generating mean

* mt.
thiết bị máy phát xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App