Nghĩa của từ: pulse height discriminator

* mt.
máy phân biệt biên độ xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App