Nghĩa của từ: pulse length

* mt.
độ dài xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App