Nghĩa của từ: pulse-repetition cycle

* mt.
chu trình lặp lại các xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App