Nghĩa của từ: punch-card

* mt.
máy đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

punch-card
- (máy tính) máy đục lỗĐộng từ BQT - Android App