Nghĩa của từ: punched tape

* mt.
băng đã đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App