Nghĩa trong từ điển StarDict:

punctured
- bị đâm thủngĐộng từ BQT - Android App