Nghĩa của từ: punrchase

* kt.
mua

Nghĩa trong từ điển StarDict:

punrchase
- (toán kinh tế) muaĐộng từ BQT - Android App