Nghĩa của từ: puramid

*
hình chóp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

puramid
- hình chóp
 - oblique p. hình chóp xiên
 - regular p. hình chóp đều
 - right p. hình chóp thẳng
 - triangular p. hình chóp tam giác
 - truncated p. hình chóp cụtĐộng từ BQT - Android App