Nghĩa của từ: quadrature formula

* log.
công thức cầu phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App