Nghĩa của từ: quantal respond

* tk.
kết cục hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App