Nghĩa của từ: quanternary

*
tứ phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quanternary
- tứ phânĐộng từ BQT - Android App