Nghĩa của từ: quarter-wave plate

* vl.
bản phần tư sóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App