Nghĩa của từ: quasi-analytic

* gt.
tựa giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-analytic
- (giải tích) tựa giải tíchĐộng từ BQT - Android App