Nghĩa của từ: quasi-comformality

* gt.
tính tựa bảo giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-comformality
- (giải tích) tính tựa bảo giácĐộng từ BQT - Android App