Nghĩa của từ: quasi-group

* đs.
tựa nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-group
- (đại số) tựa nhómĐộng từ BQT - Android App