Nghĩa của từ: quasi-periodical

*
tựa tuần hoàn,
quasi-periodic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App