Nghĩa của từ: quasi-ring

* đs.
tựa vành, vành không kết hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-ring
- (đại số) tựa vành, vành không kết hợpĐộng từ BQT - Android App