Nghĩa của từ: quasi-sufficiency

*
tính tựa đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quasi-sufficiency
- tính tựa đủĐộng từ BQT - Android App