Nghĩa của từ: queneing theory

* xs.
lý thuyết sắp hàng, lý thuyết phục vụ đám đông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App