Nghĩa của từ: quinary digit

* mt.
chữ số theo cơ số năm, hàng số theo cơ số 5

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App