Nghĩa của từ: quintic

*
bậc năm, hàng năm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quintic
* tính từ
 - (toán học) bậc nămĐộng từ BQT - Android App