Nghĩa của từ: quintile

*
ngũ vị phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quintile
- ngũ phân vịĐộng từ BQT - Android App