Nghĩa của từ: quintiple

*
bộ năm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

quintiple
- bộ nămĐộng từ BQT - Android App