Nghĩa của từ: quota sampler

*
mẫu theo nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App