Nghĩa của từ: rack mounting

*
lắp ráp trên giá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App